Eileen & Kristi

Eileen Dalland og Kristi Guldberg har begge master i Kulturvitenskap fra Universitetet i Bergen, og jobber som koordinatorer i enhet for kulturformidling og deltakelse i Bergen kommune.  De har  de siste ti årene jobbet med kulturtilbud for barn og unge i Bergen, og var i 2016 aktive i et tjenestedesignprosjekt som ledet frem til innsiktsrapporten Skaperglede og deltakelse.