Danby Choi

Har kunsten et imageproblem? Det er Danby Choi som spør, grunnlegger og redaktør av Subjekt, tidsskrift og nettsted for etikk og estetikk i kunst og kultur. Vi har invitert ham til å moderere årets konferanse. Danby stiller de «dumme» spørsmålene som gjør at salen får gode svar. Han er opptatt av konsekvensetikk og ønsker å oppfordre utøvere og produsenter av en hver kultur og produksjon til å ha drøftet i etikken i sitt virke.

«Før flere begynner å påpeke at tilbudet i Oslo er for stort, bør kunstnere og kulturarbeidere slutte å klage på at mediene ikke skriver om tiltakene deres, og selv sørge for at flere interesserer seg for kunst- og kulturtilbudet gjennom kvalitet og aktivitet. Kulturjournalister som vil gjøre kulturlivet en tjeneste, kan begynne å stille flere kritiske spørsmål — kulturen går ingen vei med verken ukritisk lanseringsjournalistikk eller uforståelig kunstprat.»

Les hele lederen Danby her:

http://subjekt.no/2017/03/28/kunsten-har-et-imageproblem-og-det-er-overhodet-ikke-kultur-journalistenes-jobb-a-rydde-opp-i-det/

Danby Choi (f. 1993) er kunstkritiker, gründer, kulturjournalist, DJ, tidligere Norgesmester og instruktør i streetdance og for så vidt representant for målgruppa Ungt publikum. Han går siste semester i Journalistikk-bachelor fra HiOA, og skriver for blant andre Dagbladet. Han er tidligere journalist i NRK P3, Natt&Dag og Smug, og har jobbet som kommunikasjonsansvarlig i Oslo World Music Festival, grafisk designer for Hovefestivalen, pressemedarbeider i by:Larm og driver medieproduksjons-selskapet Perfektum Partisipp på si.