Dag Henrik Skatteboe

Dag Henrik er prosjektleder for Arbeidslivets KulturSeilas, som er kulturprogrammet for bedrifter i Vestfold. Det innebærer ansvar for programmering, planlegging og gjennomføring av arrangementene, samt å holde løpende kontakt med artister, bedrifter og samarbeidspartnere i tillegg til innsalg av nye bedrifter. Han var også politisk saksbehandler for Vestfold Festspillene AS og følger nå opp arbeidet med Publikumsatlas Vestfold. Dag Henrik har en mastergrad fra musikkonservatoriet i Birmingham med fordypning i utøvende virksomhet og musikkfilosofi, i tillegg til studier i kulturadministrasjon og ledelse ved Høgskolen i Telemark. Han har erfaring fra pedagogisk og utøvende virksomhet og som musikkprodusent for Rikskonsertene.