Cristina Da Milano

Hvordan lykkes i å endre og utvikle relasjonen til nye grupper samtidig som du opprettholder relasjonen til dine faste følgere? Hva er hemmeligheten bak suksess med publikumsutvikling? 

Cristina Da Milano besøkte konferansen i fjor for første gang. Da presenterte hun en pågående undersøkelse av best praksis i Europa. I år kommer hun tilbake for å sette oss inn i rapporten som ble lansert i mars 2017. Hun skal lede en sesjon som løfter fram noen organisasjoner som lykkes spesielt med å nå ungt publikum. Du kan laste ned rapportene under prosjektet How to put audiences at the centre of cultural organisations her på våre nettsider. 

Christina er president i ECCOM - European Centre for Cultural Organisation and Management, som gjennomfører forskning og studier innen feltet kulturarv. Da Milano er utdannet arkeolog og museolog.