Charlotte Nyheim

Charlotte Nyheim (f.1993) Charlotte Nyheim er koordinator for Unge Stormen (fra mars 2016). Hun har tidligere gått sosialt arbeid ved Universitet i Nordland og gikk ut som ferdigutdannet sosionom i 2015. Hun har tidligere arbeidet som kulturarbeider ved barne- og ungdomsseksjonen i Bodø Kommune. Charlottes hovedfokus som koordinator er å veilede ungdommene på en god måte og å være fleksibel i sin arbeidshverdag for å kunne planlegge og utføre arrangementer for ungdom i Bodø. Charlotte bidrar til at de aktivitetene som presenteres i biblioteket er positive og inspirerende, og at Stormen bibliotek er relevant for ungdom.