Cecilie Noreng

Hvordan skaper du relasjoner til nye grupper? 

Publikumsutvikling handler om å utvikle relasjonen til eksisterende og nye publikumsgrupper. Det er lettere å utvikle relasjonen til de som allerede kjenner deg, enn å engasjere de som ikke har deg og din kunstform på radaren.

I denne workshopen vil Hilde Maisey og Cecilie Noreng fra TrAP demonstrere en sosiologisk basert metode for å skape relasjoner mellom kulturinstitusjoner grupper som besøker dem sjeldent. Utgangspunktet for workshopen er TrAP-prosjektet ”Nøkkelen til byen”, som starter i 2017 og skal forløpe over tre år. Målet med Nøkkelen til byen er å sørge for at kulturlivet i fremtiden i høyere grad avspeiler det samfunnet vi lever i, både i form av publikum, kunstnere og kulturarbeidere. Prosjektet er inspirert av et lignende prosjekt Cecilie var med å utvikle på New Yorks Lower East Side. Les mere på www.trap.no/nøkkel-til-byen.

Cecilie Noreng is Head of Outreach Programs and Communication, TrAP. Originally hailing from Denmark, Cecilie holds a MA in sociology from Copenhagen University and has been a professional musician for most of her life as well. She has lived four years in New York City where she was part of creating a succesful community development program related to the Arts, gentrification and at-risk youth on the Lower East Side. Being both a sociologist and a musician, Cecilie is uniquely qualified to tap both passions at the intersection of the Arts and sociology. Cecilie has spent the first part of 2017 developing the methodology for TrAP's project: Nøkkel til byen/Keys to the City. The pilot of the project will start during fall 2017.