Camilla Kvaal

Camilla Kvaal er førsteamanuensis i musikk ved Institutt for kunstfag og kulturstudier på Høgskolen i Innlandet. Hun har skrevet doktorgradsavhandlingen Kryssende musikkopplevelser: En undersøkelse av samspill i en interkulturell musikkpraksis, som tar utgangspunkt i et feltarbeid hos Fargespill i Bergen i 2014-2015. 

Avhandlingen undersøker hva som skjer med musikken og dansen i prosessen fra introdusert materiale til premiereklart produkt. Den viser hvordan de medvirkende fra hver sin kant jobber med å få musikken til å virke i tråd med et nettverk av funksjonelle og emosjonelle forventninger. 

Gjennom musikken fellesskapes en praksis som trekkes i ulike retninger, og å avgjøre hvorvidt musikken virker, og videre om den virker inkluderende eller ekskluderende, er derfor et svært sammensatt spørsmål med like sammensatte svar. Kvaal jobber til daglig med musikkundervisning i grunnskolelærerutdanningen og faglærerutdanningen på Hamar. Blant forskningsinteressene er musikkfilosofi, kulturstudier og frigjørende musikkpedagogikk.