Camara Lundestad Joof

Camara Christina Lundestad Joof (1988) er en norsk/gambisk scenekunstner, dramatiker og musiker. Hun har i ti år jobbet som freelance politisk og kunstnerisk rådgiver for kunst- og kulturinstitusjoner i Norge og Norden, og via sitt arbeid for CKI – Det Danske Center for Kunst og Interkultur, TrAP – Office for Transnational Arts production og Norsk Publikumsutvikling. Hun innehar en rekke styreverv i Skandinavia. Siden 2008 har hun sammen med Liv Hege Skagestad ledet og bygd opp barne- og ungdomsteatret Den Mangfaldige Scenen AS i Oslo, både som prosjektleder, utøvende kunstner og pedagog. Hennes kunstneriske og politiske arbeid er i hovedsak dokumentarisk og fokuserer på tematikk rundt interseksjonalitet, unge, likestilling og synliggjøring av minoriteter. Hun har høsten 2016 og våren 2017 Venteværelse, en audiovisuell utstilling, reisende i Skandinavia som tar for seg historier fra barn av innsatte i det Skandinaviske fengselssystemet. Venteværelse er produsert av Københavns Musikteater og Den Mangfaldige Scenen.

Joof turnerer for øyeblikket i Norge med den selvbiografiske soloforestillingen Pavlovs Tispe, som hun har skrevet sammen med regissør og dramaturg Kai Johnsen. Pavlovs Tispe hadde premiere våren 2015, og er produsert av Brageteatret og Den Mangfaldige Scenen. Den er booket inn til 249 forestillinger i Norge, Danmark og Sverige, og Joof har nylig mottatt skrivestipend fra Bergesenstiftelesen for å skrive en faglitterær bok for videregående skoler om interseksjonalitet, basert på samtaler rundt performancen.