Bodil Børset

Bodil Børset er seksjonsleder ved Seksjon for kreativ næring ved Kulturrådets kontor i Trondheim som ble etablert i 2017, som en del av Regjeringens nasjonale satsing på kulturell og kreativ næring.

Satsingen har som mål å bidra til at norske kunstnere og kulturaktører oppnår økte inntekter gjennom kunstnerisk virksomhet. Seksjonens målgruppe er kunstnere og mindre virksomheter som jobber med distribusjon, formidling, markedsføring eller salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse. Seksjonen forvalter to tilskuddsordninger som tildeler 18,4 millioner i året, jobber mot ti kunstfelt i hele landet, og lanserer møteplasser og kompetanseprogram fra 2019.

Børset har ledererfaring i feltet mellom kreativ næring, kulturbasert reiseliv, museum og akademia. Før dette var hun direktør ved Hamsunsenteret på Hamarøy fra etableringen i 2009. Hun har forskerbakgrunn fra NTNU og ledet Faros (Kunnskapspark ved NTNU) og har doktorgrad i litteraturvitenskap om hørespill. Hun har skrevet ulike artikler om litteratur, modernitet og teknologi. Hun redigerte sammen med Per Bäckström boken "Norwegian avantgarde" (Novus, 2011).