Anne Holck Ekenes

Panta Rei Danseteater engasjerer horder av publikum i sine danseprosjekter. Gjennom det omfattende prosjektet Tilt, med til sammen 11 millioner i støtte fra Sparebankstiftelsen, har de fått folk i alle aldre, i og utenfor byene, med og uten erfaring med dans til å delta både som utøvere og publikum. Hvordan klarer de å drive så store formidlings-prosjekter med en så liten administrasjon? Hvilke spor setter de og hvordan driver dette nytt publikum til kulturhusene og dansen?

Ane Holck Ekenes er Direktør og Kunstnerisk leder Panta Rei Danseteater. Hun kommer til konferansen 1. oktober 14:00 - 16:00 for å fortelle om Panta Rei-metoden og hvordan de arbeider med å engasjere så mange ulike aktører over store deler av landet. 

Anne Holck Ekenes, (Master of Art) Direktør og Kunstnerisk leder Panta Rei Danseteater (PRD). Anne har studert ved Trinity Laban, London der hun fordypet seg i moderne dans og koreografi. Mellomfagsoppgaven omhandlet dans som virkemiddel for barn og unge med adferds- og lærevansker. Hovedfagsoppgaven tok for seg samarbeidet mellom koreografi og film.

I 2000 etablerte Anne PRD. Gjennom arbeidet med kompaniet har hun ledet flere prosjekter og koreografert for både scene og eksperimentell film. Kompaniet har gjennom 17 år produsert 13 verk med tilhørende undervisnings- og publikumsutviklingsprosjekter.

PRD turnerer mye i både inn- og utland. I 2016 viste kompaniet 87 forestillinger for ca 10 000 publikummere og holdt 217 verksteder for ca 5000 deltakere. 17.000 mennesker har på en eller annen måte danset eller sett dans gjennom prosjektet TILT i 2016.

Utover arbeidet med PRD har Anne vært scenekunstkonsulent i Akershus fylkeskommune (2006-2013) og jobbet som prosjektleder ved Dansens Hus for å utrede muligheten for et nasjonalt nettverk for dans i Norge (2013-2015).

 Anne Holck Ekenes, (Master of Art)

CEO and Artistic Director, Panta Rei Danseteater

Anne has studied at Trinity Laban, London where she did her BA (Dance Theatre), writing her dissertation on dance as a tool for children with behavior- and learning difficulties. Anne did her MA (Dance Theatre) in performance, dance for camera and choreography. Her dissertation explored the relations between dance and film. Anne established Panta Rei Danseteater in 2000. Since being established, Panta Rei has enjoyed recognition for providing fresh, exciting and inspiring performance- and outreach programs. The company has its base in Oslo, Norway. Anne was Performing Arts Officer in the county of Akershus in Norway from 2006-2013. From 2013-2015 Anne was employed by The House of Dance in Oslo where she led the research into a national network for dance.