Aggie Peterson

Aggie Peterson er kommunikasjonsrådgiver for Nordnorsk Opera og Symfoniorkester.

Hun har bakgrunn som artist og musikkprodusent innen elektronisk musikk, men har også jobbet innen kulturfeltet innen organisasjoner og med kulturproduksjon. 

Peterson har studert estetikk, mediefag og publikumsutvikling. I sine tre år i NOSO har hun særlig hatt fokus på digital kommunikasjon, ansattemedvirkning og profil/omdømme. 

(Foto: Marius Fiskum)