Abas Lunde

Abas Ali Raphael Malik Lundeer 18 år gammel og går på Åssiden videregående skole på IKT. Abas beskriver seg selv som utrolig nysgjerrig på hvordan ting og mennesker fungerer. Han driver mye med lesing, dataspilling, jobber en del, og filosoferer en god del. Abas var med på Ung leder 2017 og ble på de 8 månedene bedre kjent med seg selv som person og hvordan ledelse fungerer. 

Ung leder er et gratis kurs for unge mellom 15-25år, der de i løpet av et halvt års tid lærer alle sider ved å lede et kulturarrangement, og får planlegge og gjennomføre en ungdomsfestival fra a til å. Kurset har vært arrangert i fire år, og ledes av Drammen Kommune, avdeling for fritid og Interkultur.