Øyvind Jevne

Øyvind Jevne fra Ticketmaster er ansvarlig for analyse og CRM.

For de fleste aktører innenfor kultursektoren flyttes flere funksjoner over til en digitale løsninger og tjenester. Her er ofte billettsalg en sentral brikke. Noen besøkende tar kanskje for gitt at de ikke trenger å møte opp i en fysisk billettluke, men vil gjerne kjøpe billettene på telefonen. Enten lang tid i forveien eller på tur til arrangementstedet.

Ticketmaster Norge selger over 5 millioner billetter årlig fordelt på over 1000 arrangører. Dette skaper enorme mengder data og et kompleks sammensurium av ulike kundereiser.

Jevne vil på NPU-konferansen 2018, Dag 1, prate om hva som egentlig skjer på nettsidene til Ticketmaster. Er kundereisen til en besøkende som er ute etter fire billetter til en operaforestilling annerledes enn en besøkende som er på jakt til én billett til en popfestival? Hvordan står det egentlig til i andre land – er vi så digitalisert som vi tror? Hvordan bygger du opp en CRM-base og hva skal du egentlig med den? Og hvordan påvirker GDPR alt dette?