Ådne Sekkelsten

Hvis Ådne Sekkelsten og Scenekunstbruket får det som de lenge har drømt om etableres Kloden på Oslos beste østkant – en yngleplass for scenekunsten og de unge. Det er fantastisk gode nyheter for alle som mener at scenekunsten spiller en viktig rolle i samfunnet. Men hvordan må det arbeides for at Kloden ikke blir en boltreplass kun for det etablerte scenekunstfeltet – men en flerkulturell møteplass med forankring i lokalmiljøet som speiler mangfoldet av kunstneriske praksiser i det nye Norge?

Ådne Sekkelsten er daglig leder i Norsk scenekunstbruk AS. Han er utdannet skuespiller i tillegg til å ha utdanning innen teatervitenskap (UiO) og ledelse/kulturledelse (BI).  Siden 1998 har Sekkelsten vært med på å bygge opp Scenekunstbruket til å bli den største landsdekkende formidler av scenekunst for en ung målgruppe i Norge og et kompetansesenter for scenekunst for et ungt publikum. I 2016 var han i perioden 1. februar- 30. juni konstituert direktør for Rikskonsertene og ledet omstillingsprosessen for den nye virksomheten Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge. Gjennom Scenekunstbruket etablerte Sekkelsten scenekunstfestivalen Showbox i 2005. Han er kunstnerisk leder for festivalen. Sekkelsten har vært redaktør for bøkene Scenekunsten og de unge (Vidarforlaget, 2014) og Et usedvanlig teater (1998, Norsk amatørteaterråd).