Vikki N. Walle-Hansen til NPU-konferansen 2017

by NPU — 2017-05-29

Vi er stolte av å kunne presentere seniorkonsulent trendanalyse og innovasjon i Opinion i Oslo, Vikki N. Walle-Hansen som foredragsholder til Ungt Publikum. 

Den første av NPU-konferansen tre dager skal vi fokusere på ungt publikum innenfor Norges grenser. Noen av de som har best peiling på dagens unge nordmenn er Opinion AS. I løpet av høsten 2016 gjennomførte Opinion en landsdekkende undersøkelse av representative nordmenn i alderen 15-29 som resulterte i den, i november 2016 pubilserte rapporten Ung 2017. 

Analysebyrået Opinion, en av naboene til Dansens hus, sprang til og begynne med ut av miljøet rundt Institutt for Medier & Kommunikasjon ved UiB så tidlig som i 1986. Siden da har de gått fra et hovedfokus på Medieundersøkelser og oppdrag fra offentlig sektor til, blant annet gjennom nylig sammenslåing med analyse- og konsulentbyrået og gasellebedriften OnLive Research, besitte en sterk kompetanse innen kvalitativ analyse, trendanalyse og marketingrådgivning. 

Bryr dagens unge seg om kunst og kultur? Hvem er de unge i dag? Hva ønsker de virkelig å bruke tiden sin på, og hva ønsker de seg av fremtiden? Og hvordan forholder seg seg til kunst og kultur?

Som konsulent ved Opinion, gjester Vikki N. Walle-Hansen Ungt Publikum i november for å dele noen av funnene med oss. Walle-Hansen har blant annet jobbet med markedsanalyse og forsknings-kommunikasjon i Telenor research og forretningsstrategi for en San Francisco-basert oppstarts-bedrift innen finansteknologi. Basert på rapporten, som er Norges største om målgruppen, kommer hun til fortelle oss mer om hvem de unge i Norge er i dag. Undersøkelsen innkluderte 1029 individer i aldersgruppen 15-29. Datainnsamlingen bestod av blant annet kvalitative intevjuer og workshops med unge, samt paneler og diskusjoner på nett. Walle-Hansen vil svare på spørsmål som, bryr dagens unge seg om kunst og kultur? Hvem er de unge i dag? Hva ønsker de virkelig å bruke tiden sin på, og hva ønsker de seg av fremtiden? Og hvordan forholder seg seg til kunst og kultur?

Ifølge Opinion øker generasjonskløften mellom de „voksne“ og ungdommen. Dette gjør det viktigere enn noen gang å forstå hvordan man kan nå de unge på deres egne arenaer og bygge tillit. Ung 2017 har avdekket 6 ulike egenskaper og trender som preger unge i dag og i morgen.

Du kan lese mer om Opinion og Ung 2017 her.