Erik Berg

Vervekampanje

by NPU — 2016-06-08

Kjenner du noen som bør være medlem i NPU? Om du verver et nytt medlem før 1. oktober får både du og det nye medlemmet konferanse-billett til kr 1900,-. Her er informasjonen de trenger:

Hva koster det?

Terskelen for å melde seg inn og bli en del av nettverket skal være lav. Vi beregner avgiften ut fra hvor mange årsverk det er i organisasjonen, og det betales avgift for hvert enkelt organisasjonsnummer. De minste organisasjonene (under 5 årsverk) betaler kr 1500,- pluss mva. De aller største (100+) betaler kr 8500,- pluss mva. 

Meld deg inn her

Meld deg inn i dag og motta en kampanjekode som gir deg billetter til kr 1900,- for deg og dine kollegaer, mot full pris kr 2900,- Tilbudet gjelder ALLE ansatte i organisasjoner som melder seg inn før 1. oktober 2016. Organisasjonen til den som vervet deg får samme tilbud. Husk å oppgi organisasjonens navn og kontaktperson i innmeldingen.

Hva du får for medlemskapet?

For det første blir du medlem av et nasjonalt nettverk for utviklingsorienterte kunst- og kulturinstitusjoner som ønsker innsikt i kulturmarkedet - trender, holdninger og verdier, bruk og ikke-bruk, motivasjonsårsaker og barrierer. 

Du får regelmessige nyhetsoppdateringer og tilgang til faglig innsikt produsert og formidlet av oss i kunnskapssenteret, eller våre samarbeidspartnere og medlemmer. Videre får du medlemsrabatt på alle våre tjenester - det være seg foredrag, strategisk rådgiving, undersøkelser eller opplæringstilbud. 

Vi tar initiativ til at det gjøres regionale eller bransjevise undersøkelser som den enkelte ikke har ressurser, tid eller penger til å gjennomføre, vi forhandler avtaler med underleverandører på vegne av alle våre medlemmer, og vi kan tilby skreddersydde opplegg for enkelte institusjoner. Rabattene ligger på rundt 25% i forhold til markedspris. 

Høsten 2016 gjør vi befolkningsundersøkelser i Akershus og Hordaland for å gi kommuner og institusjoner bedre beslutningsgrunnlag i arbeidet med å engasjere bredere og dypere. 

Hva er formålet og hvordan er vi organisert?

Norsk publikumsutvikling arbeider for at kunst- og kulturvirksomheter skal få et så stort, bredt sammensatt og engasjert publikum som overhode mulig. 

Vi er organisert som en forening, administrert som et kunnskapssenter med fire medarbeidere som samarbeider med et utstrakt nettverk av publikums-utviklingsaktører både nasjonalt og internasjonalt.

Vår hovedkompetanse er publikumsinnsikt og publikumsbygging for offentlig finansierte kunst- og kulturvirksomheter. 

Til daglig gjør vi publikumsundersøkelser, leder utviklingsprosjekter, holder foredrag og workshops, arrangerer den årlige NPU-konferansen og deler ut NPU-prisen. Gjennom prisen kartlegger vi beste praksis i nettverket og formidler det videre til andre.

NPU-konferansen er en møteplass med høyt faglig innhold og inspirerende foredrag, hands-on-works-shops og rikelig anledning til nettverksbygging. Årets happening i nettverket. Her treffer du kollegaer i inn - og utland som står i samme situasjon som deg.  

I tillegg til våre egne arrangementer kan vi bidra til at dine faglige samlinger får høy kvalitet når det gjelder publikumsutvikling. Vi skreddersyr gjerne foredrag og opplæringstilbud for ulike bransjenettverk. 

Lurer du på hvem andre som er medlem?

Se hvem som er medlem her og kontakt oss gjerne direkte på POST@NORSKPUBLIKUMSUTVIKLING.NO 
om du vil vite mer.