Tid for publikumsundersøkelser

by NPU — 2016-04-13

Stadig flere medlemmer i NPU har igangsatt og signaliserer planer om å gjennomføre ulike typer publikumsundersøkelser i samarbeid med NPU. 

I skrivende stund gjennomfører Teater Innlandet og Hordaland Teater hver sin befolkningsundersøkelse og flere andre er under oppseiling. Flere fylkeskommuner er på vei.

- Det er en spennende tid vi går i møte hvor vi har mulighet til å profesjonalisere publikumsundersøkelser for kultursektoren. Vi håper at alle som har planer og behov for bistand i gjennomføring, nå tar kontakt med oss, sier Gyrd Steen, prosjektleder for publikumsundersøkelser i NPU. 

Undersøkelsene som pågår og som er under planlegging er både kvantitative og kvalitative, og gjerne i en kombinasjon. De retter seg både mot eksisterende og potensielt publikum.

- Vi utvikler nå ulike typer undersøkelser som er tilpasset behovet blant NPUs medlemmer. Dette gir også mulighet til å samkjøre undersøkelser på tvers av institusjoner og lage skreddersydde løsninger som det åpenbart er et stort behov for, sier han. 

Fylkessamarbeid

NPU jobber aktivt for å tilrettelegge for samarbeid og gjennomføring av en felles publikumsundersøkelse innad i et fylke. Trolig blir Hordaland og Akershus de første to fylkene som tilrettelegger for samarbeid mellom kulturinstitusjonene i fylkene og med fylkeskommunen som primus motor for et stort felles feltarbeid. 

Segmentering, benchmarking, barrierer og interesse for kulturdeltagelse er blant temaene som vil bli målt. 

Publikumsutvikling i Sogn og Fjordane

Publikumsundersøkelser og publikumsutvikling stod på dagsordenen da Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterte alle kulturaktørene i fylket til Kulturkonferansen 2016 – Kvalitet i kulturen!

Gyrd Steen, prosjektleder for publikumsundersøkelser i NPU, holdt et seminar for en engasjert ledergruppe fra en lang rekke kulturinstitusjoner, kommuner, festivaler m.m. i fylket.

Økt samarbeid rundt publikumsundersøkelser er et tegn i tiden og fylkeskommunen og kulturlivet i Sogn og Fjordane er ikke fremmed for å gjøre noe sammen fremover for å løfte publikumsundersøkelser og publikumsutvikling i fylket.

Publikumsutvikling er langsiktig arbeid og visjonsdrevet. Det handler både om eksisterende og potensielt publikum og krever god planlegging, involvering av hele organisasjonen og tett dialog med målgruppene. – Publikumsundersøkelser blir et stadig viktigere virkemiddel i dette arbeidet, fortalte Gyrd Steen i NPU.