Katinka Hustad Morgenbladet

Storbyene satser på NPU

by NPU — 2017-01-13

Bergen og Oslo samarbeider - AP og Venstre samarbeider - det er gode nyheter for NPU ved inngangen til 2017! Les hva Oslobyråden Rina Mariann Hansen (AP) og Bergenbyråden Jule Andersland (V) begrunner det med i pressemeldingen under.

Pressemelding:

Byene redder Norsk publikumsutvikling

Staten kuttet finansieringen, men nå går Oslo og Bergen sammen om å redde Norsk publikumsutvikling.

Norsk publikumsutvikling er et kunnskapssenter som hjelper offentlig finansierte kunst- og kulturinstitusjoner å nå ut til et større publikum. Siden etableringen i 2009 har NPU vokst til et kompetansesenter for hele landet, som tilbyr skreddersydd analyse, rådgiving og faglige samlinger for kultursektoren. Fra og med 2017 får senteret ikke lenger støtte over statsbudsjettet. Nå maner Oslo og Bergen til dugnad for å få de største byene til å redde Norsk publikumsutvikling fra en mulig nedleggelse.

- Bergen er veldig glad for at initiativet vi tok i 2009 videreføres av byene, selv om regjeringen ikke ser behovet. Norsk publikumsutvikling var viktig for kulturbyen Bergen helt fra starten, og det er en stor styrke at den fagkompetansen er tilgjengelig for hele Norge. Det er synd at regjeringen ikke ser verdien av dette, men gledelig at byene tar ansvar sammen, sier kulturbyråd i Bergen, Julie Andersland fra Venstre.

Må nå ut vil flere

Kulturbyråd i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap), vil hjelpe kulturinstitusjonene å nå ut til flere.

- Det er viktig med bedre kunnskap om hvem som bruker kulturtilbudet og hvordan man kan nå ut til flere. 

- Norsk publikumsutvikling har svært mange kulturaktører som medlemmer og har til nå vært et spleiselag mellom institusjonene og det offentlige. Når vi er så heldige å holde oss med et stort offentlig finansiert kulturliv, må vi interessere oss for hvem vi når ut til. 

Det er urimelig å legge dette ansvaret ensidig over på institusjonene, mener de to byrådene. De håper flere byer vil bli med på spleiselaget.

- Byene er viktige premissleverandører for kulturlivet i landet og vi vil oppfordre til et samarbeid om publikumsutvikling. Vi er veldig glade for at Bergen og Oslo står sammen om dette og har god tro på at de andre store byene er interessert også, sier Hansen.

Kontakt:

Julie Andersland, kulturbyråd Bergen (V)

Tlf. 416 11 572

Rina Mariann Hansen, kulturbyråd Oslo (Ap)

Pressekontakt Beate Svenningsen

Tlf. 918 85 142