Forhåndsbetalte billetter

by NPU — 2018-04-17

Nytt av året er du som medlem har forhåndsbetalt for billetter. Under kan du se hvor mange billetter det dreier seg om. 

Medlemsavgiftene beregnes ut fra organisasjonens størrelse basert på rapportert antall årsverk. Vi opererer med 7 nivåer av medlemskap. 

0-5 årsverk uten kartleggingssamtale : 3000,- eks mva ( inkluderer 1 billett til årskonferansen) 

0-5 årsverk med kartleggingssamtale: 8000,- eks mva  (inkluderer 1 billett til årskonferansen) 

6-10 årsverk: 10.000,- eks mva  (inkluderer 1 billett til årskonferansen) 

11-50 årsverk: 13.500,- eks mva  (inkluderer 2 billetter til årskonferansen) 

51-100 årsverk: 16.000,- eks mva  (inkluderer 3 billetter til årskonferansen) 

100+ årsverk: 19.500,- eks mva  (inkluderer 4 billetter til årskonferansen) 

Kommuner og fylkeskommuner: 30.000,- eks mva  (inkluderer 4 billetter til årskonferansen)