Kampanje: Nye NPU-medlemmer!

by NPU — 2017-08-14

NPU-konferansen 2017 løfter fram det mest solide utviklingsarbeidet i feltet. Det lønner seg å være medlem. Da får du de rimeligste billettene til bransjetreffet i november på Dansens Hus i Oslo; NPU-konferansen 2017 Ungt publikum. Da får du billetter til 1900,- mot ordinær pris 3700,-

Til deg som allerede er medlem: 

Er det noen du savner i nettverket? Noen du samarbeider med som du tror kunne ha glede av å være med? Noen du har lyst til å dra på NPU-konferansen sammen med, og som ikke er medlem enda? Om du verver et nytt medlem kan du sikre deg en gratis billett til konferansen. Hvordan dere går frem? Det nye medlemmet melder seg inn på våre nettsider ( følg lenken i neste avsnitt) og fører deg opp som verver i kommentarfeltet nederst i skjema. For å motta gratisbilletten må du som verver representere en organisasjon som allerede er medlem. 

Hva koster det?
Vi beregner avgiften ut fra hvor mange årsverk det er i organisasjonen. De minste (under 5 årsverk) betaler kr 1500,- pluss mva i 2017. De største (100+) betaler kr 8500,- pluss mva i 2017.

Meld deg inn her

Meld deg inn i dag og benytt billettkategorien "Nytt NPU-medlem" når du bestiller. Dette gir deg mulgihet til å bestille billetter til kr 1900,- for deg og dine kollegaer, mot full pris 3700 (ikke-medlemmer),- 

Tilbudet gjelder ALLE ansatte i organisasjoner som melder seg inn før 15. oktober 2017. 

Hva du får for medlemskapet?

For det første blir du medlem av et nasjonalt nettverk for utviklingsorienterte kunst- og kulturinstitusjoner som ønsker innsikt i kulturmarkedet - trender, holdninger og verdier, bruk og ikke-bruk, motivasjonsårsaker og barrierer. 

Du får regelmessige nyhetsoppdateringer og tilgang til faglig innsikt produsert og formidlet av oss i kunnskapssenteret, eller våre samarbeidspartnere og medlemmer. Videre får du medlemsrabatt på alle våre tjenester - det være seg foredrag, strategisk rådgiving, undersøkelser eller opplæringstilbud. 

Vi tar initiativ til at det gjøres regionale eller bransjevise undersøkelser som den enkelte ikke har ressurser, tid eller penger til å gjennomføre, vi forhandler avtaler med underleverandører på vegne av alle våre medlemmer, og vi kan tilby skreddersydde opplegg for enkelte institusjoner. Rabattene ligger på rundt 25% i forhold til markedspris. 

Høsten 2016 gjør vi befolkningsundersøkelser i Akershus og Hordaland for å gi kommuner og institusjoner bedre beslutningsgrunnlag i arbeidet med å engasjere bredere og dypere. 

Hva er formålet og hvordan er vi organisert?

Norsk publikumsutvikling arbeider for at kunst- og kulturvirksomheter skal få et så stort, bredt sammensatt og engasjert publikum som overhode mulig. 

Vi er organisert som en forening, administrert som et kunnskapssenter med fire medarbeidere som samarbeider med et utstrakt nettverk av publikums-utviklingsaktører både nasjonalt og internasjonalt.

Vår hovedkompetanse er publikumsinnsikt og publikumsbygging for offentlig finansierte kunst- og kulturvirksomheter. 

Til daglig gjør vi publikumsundersøkelser, leder utviklingsprosjekter, holder foredrag og workshops, arrangerer den årlige NPU-konferansen og deler ut NPU-prisen. Gjennom prisen kartlegger vi beste praksis i nettverket og formidler det videre til andre.

NPU-konferansen er en møteplass med høyt faglig innhold og inspirerende foredrag, hands-on-works-shops og rikelig anledning til nettverksbygging. Årets happening i nettverket. Her treffer du kollegaer i inn - og utland som står i samme situasjon som deg.  

I tillegg til våre egne arrangementer kan vi bidra til at dine faglige samlinger får høy kvalitet når det gjelder publikumsutvikling. Vi skreddersyr gjerne foredrag og opplæringstilbud for ulike bransjenettverk. 

Lurer du på hvem andre som er medlem?

Se hvem som er medlem her og kontakt oss gjerne direkte på POST@NORSKPUBLIKUMSUTVIKLING.NO  om du vil vite mer.