Publikumsundersøkelser

by NPU — 2016-02-05

Vi skreddersyr befolknings- og publikumsundersøkelser, kvantitative og kvalitative, segmenteringsanalyser og online communities. I samarbeid med Opinion A/S skreddersyr vi undersøkelser for kunst-og kulturvirksomheter og kommuner som har en strategi for publikumsutvikling. 

– Vårt mål er å gjennomføre publikumsundersøkelser og analyser som NPUs medlemmer trenger, både kvantitative og kvalitative. I tillegg rådgir vi medlemmer om hvilken design, prosess og innhold slike undersøkelser bør ha og hjelpe til å knytte kontakter med andre eksterne leverandører.

Han blir prosjektleder for NPUs publikumsundersøkelser og er et naturlig kontaktpunkt når medlemmer trenger råd og hjelp rundt gjennomføring av undersøkelser.

Jeg gleder meg til å jobbe sammen med NPU sine medlemmer, samt bygge opp et profesjonelt apparat for ulike typer publikumsundersøkelser med utgangpunkt i NPU.

Gyrd Steen har gjennomført undersøkelser for kultursektoren i snart 15 år, blant annet gjennom Perduco kultur AS, hvor han var byråleder og partner. Etter noen år i Kunnskapsdepartementet er han tilbake i analysebransjen gjennom selskapet Future Present Group AS og som innleid medarbeider i NPU.

Gyrd har jobbet i tre departement (KD, NHD og UD), var adm.dir. i Bedriftsforbundet, samt har jobbet som forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Han er utdannet statsviter (cand.polit) ved NTNU og deretter Fulbright PhD Fellow ved Yale University i USA. I tillegg har han studier i statistikk fra England og jusstudier fra Nederland.