Publikumsundersøkelser

by NPU — 2016-02-05

NPU tilbyr nå de fleste typer publikumsundersøkelser etter å ha fått Gyrd Steen med på NPU-laget og gjennom samarbeid med andre analysebyrå. 

– Min jobb blir å gjennomføre publikumsundersøkelser og analyser som NPUs medlemmer trenger, både kvantitative og kvalitative. I tillegg rådgi medlemmer om hvilken design, prosess og innhold slike undersøkelser bør ha og hjelpe til å knytte kontakter med andre eksterne leverandører, forklarer Gyrd. 

Han blir prosjektleder for NPUs publikumsundersøkelser og er et naturlig kontaktpunkt når medlemmer trenger råd og hjelp rundt gjennomføring av undersøkelser.

Jeg gleder meg til å jobbe sammen med NPU sine medlemmer, samt bygge opp et profesjonelt apparat for ulike typer publikumsundersøkelser med utgangpunkt i NPU.

Gyrd Steen har gjennomført undersøkelser for kultursektoren i snart 15 år, blant annet gjennom Perduco kultur AS, hvor han var byråleder og partner. Etter noen år i Kunnskapsdepartementet er han tilbake i analysebransjen gjennom selskapet Future Present Group AS og som innleid medarbeider i NPU.

Gyrd har jobbet i tre departement (KD, NHD og UD), var adm.dir. i Bedriftsforbundet, samt har jobbet som forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Han er utdannet statsviter (cand.polit) ved NTNU og deretter Fulbright PhD Fellow ved Yale University i USA. I tillegg har han studier i statistikk fra England og jusstudier fra Nederland.