Kickstarter Ungt publikum

by NPU — 2017-09-11

Den norskfødte generasjonsforskeren og futuristen Anne Boysen som bor og arbeider i Austin Texas, Audience Engagement-eksperten Alan Brown fra Detroit og Culture Segments-arkitekten Andrew McIntyre fra Manchester har besøkt NPU-konferansen med stor suksess tidligere. Nå samler vi dem på ett brett for å gi dere en solid kickstart på dagen den 2. november.

Anne Boysen - Austin /Texas

Anne Boysen er generasjonsforsker og futurist. Hun deltok på NPU-konferansen i Bergen i 2014 med et innlegg om generasjon Z og deres medievaner. Nå kommer hun tilbake for å gi oss et større bilde av hvordan unges kunst- og kulturdeltakelse kommer til å utvikle seg de neste ti årene. Vi gav henne følgende oppgave: Hvordan ser ungt publikum ut i 2027? Hva kommer den teknologiske utviklingen til å bety for hvordan unge voksne vil oppleve og utøve kunst og kultur i fremtiden? 

Anne er norsk men bosatt i Austin. Hun har en mastergrad i Strategic Foresight og leder konsulentselskapet After the Millennials. Hun er spesialist på generasjonen etter milleniums-generasjonen, de som er født og oppdradd av generasjon X (mellom babyboomers og millennials) og oppvokst under en hardere himmel, med økonomisk krise, miljøtrussel og terrorisme. Det er også den første generasjonen som er digitalt innfødte. De har vært på Facebook siden før de ble født. 

Anne er en mye brukt foredragsholder. Hun arbeider for en rekke internasjonale selskaper og holder foredrag på konferanser både i USA og Europa. Vil du foreberede deg på hva hun kommer til å snakke om kan du sjekke ut bloggen hennes; Afterthemillanials. I videoen under kan du høre henne snakke om generasjon Z til amerikanske teknologer. 

Alan Brown - Detroit / USA

Alan Brown har i kraft av sitt 20 årige virke i kultursektoren i USA preget hvordan kunst- og kulturinstitusjoner arbeider med Audience Engagement.  Vi har ikke noe godt ord for Audience engagement på norsk, det nærmeste vi kommer er formidling. For Alan handler ikke Audience engagement om pedagogiske framstøt for å øke mottakeligheten for det kunsteriske innholdet. Begrepet benyttes mye videre - om det å kuratere hele opplevelsen fra A til Å. Les mer om hvordan Alan tenker og arbeider i dette intervjuet på engelsk.  

Alan Brown har utviklet et helt vokabular for å beskrive interaksjonen mellom ulike kunstformer og publikumstyper. Gjennom en lange rekke rapporter, segmenteringsanalyser og konsulentoppdrag har han hjulpet utallige non-profit organisasjoner i kulturlivet i USA med å engasjere både etablert og nytt publikum. Han er partner og grunnlegger av WolfBrown, det ledende kunnskapssentret i USA med flere forskningsteam basert på ulike byer; San Fransisco, Detroit, Chicago. De tilbyr en hel vifte av relevante konsulent-tjenester til non-profit organisasjoner over hele USA,fra fundraising og markedsføring til forskning, undersøkelser og programdesign.

Alan er en glitrende foredragsholder og en foretrukken samarbeidspartner for aktører som Australia Council for the Arts, the National Endowment for the Arts og Theatre Bay Area på Vestkysten i USA. Han besøkte Norge for første gang under NPU-konferansen i Stavanger i fjor med et foredrag om ulike publikumstyper, og hvordan man kan måle etterlatt inntrykk av kunstopplevelsen. I år kommer han tilbake for å presentere funn fra en stor studie gjort i 2016 av WolfBrown på oppdrag fra The Wallace Foundation av unge voksnes kunst- og kulturdeltakelse i USA. 

I videoen under kan se og høre ham snakke om hvordan det faktisk la seg gjøre å måle etterlatt inntrykk hos publikum. 

Andrew McIntyre - Manchester /UK

Andrew McIntyre er en av grunnleggerne av Morris Hargreaves McIntyre (MHM), det ledende konsulentbyrået innen publikumsutvikling i Storbritannia, ved siden av The Audience Agency. Han arbeider med både store og små framtidsrettede organisasjoner innen kunst og kultur i Storbritannia, men også internasjonalt.

McIntyre spilte en nøkkelrolle i utviklingen av Culture Segments, det første og eneste sektorspesifikke segmenteringssystemet som baserer seg på en spørreundersøkelse. Undersøkelsen avdekker kulturelle verdier og motivasjonsfaktorer hos ulike typer publikum, og gir derfor verdifull innsikt i "psykografiske" segmenter på tvers av alder, inntekt, utdanning og etnisitet - størrelser som ofte ligger til grunn for kulturpolitiske tiltak. Culture Segments brukes av organisasjoner over hele verden, først og fremst i Storbritannia, men også i USA, New Zealand, Australia, Brasil, Tyskland, Tyrkia og Kina - og Norge. NPU benytter Culture-segments-batteriet i flere av sine markedsundersøkelser. 

Andrew McItyre har lang erfaring med lederutvikling i kunst- og kulturfeltet. En lang rekke museumsdirektører og og andre kunstnerske ledere har deltatt i programmet “Move on Up” – som er designet for å gjøre organisasjoner mer visjonsfokuserte – og publikumsorienterte.

Andrew gav et 25 minutters kræsjkurs i Culture Segments på NPU konferansen 2015. I år kommer han tilbake for å utdype hva som karakteriserer unge kunst- og kulturkonsumenter til forskjell fra eldre.  I henhold til McIntyres segmenteringsmodell er vi disponert for å tiltrekkes av ulike typer kunst- og kulturopplevelser - uavhengig av kulturell bakgrunn og alder. Samtidig ser vi i våre undersøkelser at det er en høyere prosentandel unge i noen segmenter og en høyere andel eldre i andre. Vi spør derfor: kan man bevege seg fra å være "entertainment" eller "stimulation" til "essens"  i løpet av livet - eller forblir du i ditt kultursegment fra vugge til grav?

Foredraget i år forutsetter en viss kjennskap til Culture Segments. Se videoen under for å lade opp! Spol fram til 32:30 for å gå direkte til Andrews foredrag. Foredraget varer i 25 minutter og er vel verdt å lytte til!