Om publikumsutvikling

by NPU — 2015-10-21

Publikumsutvikling er relasjonsbygging. For små aktører i startfasen kan det være utfordrende nok å skaffe seg et publikum. Den gode nyheten er at sosiale medier har gjort det fullt mulig å nå ut til et stort digitalt publikum med minimale budsjetter. Etablerte aktører med mange saler og 80% gjennomsnittsbelegg kan heller ikke lene seg tilbake. Med høy grad av offentlig finansiering følger det tverrpolitisk forventning om å inkludere de som ennå ikke deltar. Prinsippet om armlengdes avstand til kunsten er alle enige om. Men det offentlige finansierte byggets berettigelse ligger i at det skal fungere som en åpen og inkluderende fellesarena.


Publikumsutvikling som praksisfelt er et konglomerat av ulike strategier motivert av ulike målsettinger; politiske, økonomiske eller kunstneriske. Fra den publikumsrettede aktørens synsvinkel koker det likevel ned til to basale utfordringer: Å ta vare på og videreutvikle relasjonen til de som allerede har vist sin interesse, og å utvikle helt nye relasjoner.


Seriøs satsing på publikumsutvikling forutsetter kunnskap om publikum og vilje til å sette av ressurser til kompetanseutvikling. I en rykende fersk undersøkelse gjennomført av Agderforskning og Norsk publikumsutvikling sier 90% av NPUs medlemmer at de setter publikum i sentrum for virksomheten, mens kun 9% sier at de samler informasjon om publikum rutinemessig. Undersøkelsen viser også at en av hovedutfordringene i feltet er mangel på kapasitet og kompetanse. NPU vil bidra til bedre modeller og rutiner for kunnskapsinnhenting og til en opprusting av kompetansen når det gjelder publikumsundersøkelser blant våre medlemmer i årene som kommer.


Publikumsutvikling kan innebære at man driver med både publikumstelling og publikumsopplæring, men kan ikke reduseres til noen av delene. Publikumstelling er noen ganger nødvendig for å legitimere sin eksistens overfor bidragsytere og sponsorer. Men det blir ikke bedre relasjonsbygging av det. Skolering av publikum kan også være bra, men mange barn og unge som blir introdusert til kunst gjennom pedagogiske opplegg formidlet av skolen assosierer kunst med noe pensumaktig resten av livet. NPU legger til grunn at folk som ikke benytter seg av kunst- og kulturtilbudet ikke nødvendigvis trenger hjelp til å kunsten, men at institusjonene trenger hjelp til å forstå og engasjere publikum. Målet er å skape gode møteplasser hvor folk kommer sammen for å kunst.


En yndet misforståelse blant publikumsutviklingens skeptikere er at NPU er et politisk instrument designet for å redusere graden av offentlig finansiering. Vår visjon er en sterk sektor med et stort, mangfoldig og engasjert publikum. Vår misjon går ut på å spre kunnskap om publikums forventninger og behov til aktører som ønsker å utvikle sine relasjoner til eksisterende og nye brukere å markedstilpasse innholdet.


Vi definerer publikumsutvikling som langsiktig og kunnskapsbasert relasjonsbygging med kunsten i sentrum. Markedsføring er et verktøy i denne sammenheng, programmering et annet. Formidlingsopplegg et tredje. Publikumsutvikling er ikke en metode men et overordnet mål. Det handler om å bygge tillit i befolkningen slik at man kan fortsette å utfordre på innhold. På den måten kan publikumsutvikling føre til økt kunstnerisk handlingsrom.


Publikumsutvikling handler ikke om å utvikle publikum, men om å utvikle institusjonen i retning av et publikum. Det starter i hodet og hjertet til programansvarlig eller kunstnerisk leder, og nedfeller seg i hvordan den enkelte medarbeideren møter de som kommer, både stamgjestene og de som går inn døren for første gang. Som kunstnerisk leder kan du ikke out-source publikumsutvikling til et byrå. Du kan ikke annonsere deg til et nytt publikum hvis ikke tilbudet har relevans, stedet virker attraktivt og folk har noen å gå med. Kunstopplevelsen i teatret, konsertsalen og utstillingslokalet er et sosialt ritual med noen koder som man må beherske for å ha glede av verket.


Godt publikumsarbeid!Ingrid E. Handeland, direktør i Norsk publikumsutvikling