Nytt medlem!

by NPU — 2018-04-24

Vi er stolte og glade over å ha Nordnorsk kunstmuseum og har stilt dem noen spørsmål om hva de forventer å få ut av medlemskapet.  

Hva er hovedgrunnen til at dere melder dere inn i NPU?

 

Vi ønsker å bli bedre kjent med vårt publikum, og vi vil ha påfyll for å bli bedre på å aktivisere våre besøkende til deltagere. Dessuten vil vi identifisere og nå fram til det potensielle publikumet vi ikke når i dag.

 

Hva forventer dere av medlemskapet? 

 

Vi vil at NPU skal hjelpe oss å være i en konstant utvikling og øke bevisstheten om publikumsutvikling. Vi forventer å bli en del av et nettverk for utveksling av ideer og erfaringer, et sted vi kan lære av hverandres suksess og fiasko. Det er en stor fordel at nettverket er såpass mangfoldig, slik at vi kan komme i kontakt med institusjoner og personer som er langt fra vår hverdag, men som kan gi oss nye og nyttige perspektiver.

 

Hvilke av våre tjenester er dere mest interessert i?

 

NPU har viktig kompetanse vi kan lære mye av og kan være en god rådgiver for oss. Først og fremst gjelder dette analysene som tar høyde for de spesielle forholdene i vår forholdsvis smale del av kultursektoren. Vi er også interessert i å få hjelp til gjennomføring av undersøkelser, så vi kan jobbe videre basert på fakta, ikke antagelser.

 

Hva bør være NPUs faglige hovedprioriteringer i tiden som kommer?

 

NPU-konferansen er en meget nyttig møteplass for gode praksiser. Vi forventer at NPU fortsetter å være vår finger på pulsen, og at konferansen løfter fram det geniale, nye og utfordrende vi ikke vet om. Samtidig er det viktig at NPU fortsetter å være en drivkraft for bevissthet rundt publikumsutvikling i kulturlivet og presenterer kunnskapsbasert analyse. For å sitere FINN-direktør Maria Utsi på NPU-konferansen i 2017: «Det er ingen motsetning mellom kunstnerisk kvalitet og publikumsutvikling»!

Besøk Nordnorsk kunstmuseums hjemmesider her