Nytt medlem: Munchmuseet

by NPU — 2017-04-17

Vi intervjuer nye medlemmer om forventninger og behov. Kommunikasjons- og markedsdirektør Gitte Skilbred håper medlemskapet vil styrke det tverrfaglige arbeidet med publikumsutvikling. 

  • Hva er hovedgrunnen til at dere melder dere inn i NPU?

Munchmuseet jobber aktivt med publikumsutvikling hvor det særlig er viktig å nå ut til nye målgrupper. Vi tror at et medlemskap i NPU vil bidra til å profesjonalisere dette arbeidet.

 

  • Hva forventer dere av medlemskapet?  

Vi tror at NPU kan bidra med nyttig erfaringer og innspill til hvordan museet kan systematisere arbeidet rundt publikumsutvikling

 

  • Hva bør være NPUs faglige hovedprioriteringer i tiden som kommer? 

Bidra til å profesjonalisere arbeidet med publikumsutvikling og hjelpe organisasjoner som oss til å forstå hvordan vi kan tydeliggjøre arbeidet med målgrupper og segmenter. Skal vi lykkes med publikumsutvikling må hele organisasjonen involveres og der tror jeg NPU kan ha viktig rolle i få en økt forståelse for dette.