Ny prosjektleder

by NPU — 2016-02-05

Jeg gleder meg til å være i direkte kontakt med våre medlemmer.

Nina er lidenskapelig opptatt av å skape gode relasjoner mellom kunst, publikum og næringsliv. Hun har bred erfaring fra å jobbe på ”begge sider av bordet” – og er nesten en raritet å regne i kulturbransjen med sin bakgrunn fra toneangivende kulturinstitusjoner som Nationaltheatret og Nobels Fredssenter,  store kommersielle konsern som DNB og Telenor. Hun har i tillegg lang erfaring som prosjektleder for store events. 

Min jobb som prosjektleder for Årskonferansen 2016 blir å sørge for at det blir noen usedvanlig inspirerende og nyttige dager i Stavanger for våre medlemmer – ikke minst for kunstneriske ledere, som vi tilrettelegger for på en annen måte enn tidligere. Vi har også lyttet til våre medlemmers feedback og lover at årets arrangement skal inkludere god mat og en skikkelig fest! 

Jeg gleder meg i tillegg veldig til være direkte kontakt med våre medlemmer og løfte frem de gode og inspirerende bevisene på at det finnes mye godt publikumsarbeid blant oss allerede. 

Av utdanning har Nina sin bakgrunn fra Siviløkonomstudiet på Handelshøyskolen BI og hun er i tillegg Meta-sertifisert Kommunikolog fra Skandinavisk Institutt for Kommunikasjon og Forandring. Hun har jobbet for Morgenbladet, Nationaltheatret, DNB, Telenor og Nobels Fredssenter. Under et 4-årig opphold i Vietnam gjennomførte og evaluerte hun flere internasjonale kulturprosjekter finansiert av Utenriksdepartementet, bla et opplæringsprogram i publikumsbygging for Vietnam National Symphony Orchestra.

Hun er nå etablert som selvstendig konsulent og innleid av NPU. Ut over dette innehar hun vervet som styreleder i Sånafest – en internasjonal og ultra- lokal festival for performativ kunst i Son og Hølen. Hun er sterkt engasjert i sitt lokalsamfunn, og elsker å skape engasjement rundt en sak. Dette har ført til at hun, i samarbeid med en mengde entusiastiske frivillige, har kommet i havn med så ulike prosjekter som å lage en kokebok for barnefamilier, etablere et giverprogram for å gi vietnamesiske studenter gratis utdanning og å teste ut kreative konsepter for publikumsutvikling i en bitteliten norsk landsby. Nina er en humørspreder som lager gode relasjoner. Vi ser fram til enda mer høy latter på kontoret på Youngstorget i tiden som kommer.