Kartleggingen starter - tips oss gjerne!

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2019-03-06

Kartleggingen starter 1. april og lukker 1. juli. Tips oss om gode kandidater på post(@) norskpublikumsutvikling.no!

I tiden fram til 1. september arbeider vi med å forberede nominasjoner for juryen, som trer sammen i september. Prisene deles ut under NPU-konferansen på USF Verftet i oktober. 

NPU prisen ble delt ut første gang i 2014. Målet med prisen er å få oversikt over best praksis i feltet for å forstå hva som virker i arbeidet med publikumsutvikling over tid, fremheve de som får til å utvikle publikumsgrunnlaget, og for å dele deres kunnskap og erfaringer med resten av feltet. Antallet nominerte har økt for hvert år. 

I 2018 svarte 120 institusjoner på Denne Undersøkelsen. På bakgrunn av svarene og den oversikten vi har over feltet fra tidligere år, gjennomførte vi kartleggings-samtaler med 38 aktører. 12 av disse ble innstilt av NPU og løftet fram for juryen i en eller flere av følgende kategorier: Øker mest, formidler best, inkluderer flest eller "neste praksis". 

Hvem kan nomineres - hva er kriteriene?

Prisen gis til en organisasjon for langsiktig, tverrfaglig og strategisk fundert publikumsutvikling.

 Vi definerer publikumsutvikling som endringsarbeide med tydelige målsettinger. For å vinne prisen må det være mulig å dokumentere en endring i publikumsgrunnlaget og sannsynlige gjøre at endringen har sammenheng med strategiske/kunstneriske valg og gjennomføring av planer/tiltak.  

Vi ser etter dokumentarte endringer i antall, sosio-demografisk sammensetning eller etterlatt inntrykk. 

Hvem kan nominere?

Alle kan nominere en kandidat, det er anledning til å nominere sin egen organisasjon. 

Kartleggingsfase april-mai-juni

Kartlegging starter med at vi sender ut en undersøkelse. Her kan man svare på om man ønsker å bli vurdert mtp prisen. Svar på denne undersøkelsen, tips, og NPUs egen radar utgjør grunnlaget for de kartleggingssamtalene vi så gjennomfører. Dette leder til nominasjon av max 12. kandidater. 

Juryering - August. 

Juryen trer sammen i september. Da kåres vinnerne på grunnlag av NPUs nominasjoner. 

Presentasjonsfase september-november

De nominerte presenterer seg under konferansen. 

Kriterier

Vi ser etter publikumsprosjekter som har utviklet klare og tydelige mål og som evaluerer/har evaluert effekten/måloppnåelsen av tiltakene over tid. Juryen vil være spesielt mottagelige for prosjekter som tilfredsstiller følgende kriterier:

  • Resultatene springer ut fra en klart definert langsiktig strategisk sasting
  • Resultatene kan tilbakeføres til målsettinger som er evaluert