Vi kartlegger best praksis

by NPU — 2016-02-05

I fjor var det Ultima, Det Norske teatret og Munchmuseet som ble løftet fram som eksempler på best praksis. I år Kan det bli din organisasjon. 

Tidslinje

Vi starter kartleggingen i mars og holder på fram til 2. juni. I mellomtiden kan du nominere deg selv og gi oss tips gjennom å benytte skjema på NPU-prisens side her. Juryeringen pågår fram til 1. september. Finalister og vinnere presenteres under NPU-konferansen 1. november i Oslo. 

Hvordan definerer vi best praksis? 

Publikumsutvikling er langsiktig og strategisk arbeid for å utvikle publikumsgrunnlaget gjennom å skape gode relasjoner til ulike grupper i befolkningen. Drivere for å arbeide med publikumsutvikling er ofte økonomiske, (kunst)faglige og sosiale, og målet er ofte en eller flere av disse tre: 

1) økt antall besøkende

2) økt mottakelighet og tilfredshet blant de besøkende

3) økt mangfold blant de besøkende       

Hvor ligger hovedfokuset i din organisasjon? 

Er dere best på markedsføring og gjenkjøp i det etablerte kulturmarkedet? Arbeider dere dedikert med å øke mottakelighet og tilfredshet blant eksisterende og nye brukere? Er dere opptatt av å nå ut til andre grupper i samfunnet enn det publikummet som har for vane å oppsøke kunst og kultur? 

Vinnerne opererer med klare og tydelige publikumsmål som er forankret i virksomhetens overordnete målsetting, og de kan dokumentere effekten av tiltakene. 

Kartleggings-spørsmål

#1. Formål

Vi ber deg beskrive virksomhetens formål og det eller de tiltakene som nomineres. Dernest ber vi deg vurdere hvilke endringer som er tiltakets overordnede mål:

  • Økt antall besøkende
  • Økt mottakelighet/tilfredshet blant besøkende
  • Økt mangfold blant besøkende

#2. Organisasjon

Vi undersøker hvor i organisasjonen tiltaket springer ut og hvor stor grad av tverrfaglighet det er i gjennomføringen. Hadde dere den nødvendige kompetansen for å nå målene? Hvilke ressurser krever tiltaket og har det ført til endringer i organisasjonen?

#3. Analyse

Vi kartlegger om hvor kunnskapsbasert det arbeides med publikumsutvikling. Kjenner man sitt publikum og markedet for øvrig? Hvilken segmenterings-modell benyttes? Hvilke målgrupper arbeider man med?

#4. Strategier

Vi spør hvilke strategier som tas i bruk for å oppnå målene. Her listes opp en rekke vanlige virkemidler: 

Programmering
Utvikling av sted/rom/arena
Utvikling av kunstnerisk innhold/formater tilpasset målgruppen
Kunstneriske samarbeidsprosjekter ( som trekker nytt publikum)
Tjenestedesign/medskaping med målgruppen
Formidlingsaktiviteter rettet mot målgruppen
Tilrettelegging for gode sosiale møteplasser for ulike miljøer
Samarbeid med andre institusjoner/næringsliv/frivillighet
Kommunikasjon og PR / Merkevarebygging
Markedsføring og salg / CRM
Digitale løsninger
Prising
Annet?

#5. Evaluering

Målsettinger (hvilken respons/effekt ønsket dere på tiltaket) Hvor tydelig er målene formulert? Hvordan er målene evaluert? Resultat opp mot målsettinger (hvilken respons/effekt har tiltaket hatt så langt)

#6. Aller best praksis

Finalister og vinnerne opererer med klare og tydelige publikumsmål som er forankret i virksomhetens overordnete målsetting, og de kan dokumentere effekten av tiltakene. 

Juryen

Juryen nedsettes for tre år av gangen. Juryen for 2016-2019 består av:

  • Egil Bjørnsen, Høgskolen i Telemark (juryens formann)
  • Tone Østerdal, Akershus Fylkeskommune
  • Marianne Dyrnes Vallat, NTO Norsk teater- og orkesterforening
  • Louise Ejgod Hansen, Universitetet i Aarhus
  • Liv Ramskjær, Norsk Museumforbund
  • Ingrid E. Handeland, Norsk publikumsutvikling

NPU ved Ingrid E. Handeland og Matic Gajšek vil ta kontakt med medlemmer for å kartlegge potensielle kandidater. 

Finalistene inviteres til å legge fram sine prosjekter under  NPU-konferansen 2017, 1. november i Oslo. Vinnere annonseres under festmiddagen på Vulkan 1. november klokken 21:00. 

Følgeforskning

Matic Gajšek arbeider for NPU med internasjonale relasjoner, programmering og produksjon av NPU-konferansen. Han holder på med en mastergrad i kultursosiologi/fritids-studier. Avhandlingen dreier seg om å utvikle en evalueringsmodell for best praksis publikumsutvikling i kunst- og kulturinstitusjoner. 

Han kommer fra musikkfeltet og har arbeidserfaring fra blant annet European Union Youth Orchestra (EUYO), HarrisonParrott, Grafenegg Festival og Ljubljana Festival. Matic representerer fiolinisten Eldbjørg Hemsing i Skandinavia.