Nøkkelen i det sosiale

by NPU — 2016-02-20

15. februar 2016 ble Ingrid E. Handeland intervjuet om Performa-prosjektet, som handler om å finne ut hvem som benytter seg av det offentlig finansierte scenekunsttilbudet, og hvordan man kan rekruttere og inkludere denne gruppen. Fra intervjuet har vi plukket noen smakebiter, hvor flere handler om den sosiale barrieren:

– Selv om mange hadde fordommer mot at det er veldig dyrt å gå i teateret, så er prisen faktisk ikke den viktigste grunnen til at de velger bort scenekunsten. Det er heller mangel på kjennskap til verdien av kunstopplevelsen, så vel som fordommer om det eksisterende publikummet. Mange ser rett og slett på dette som en sosial opplevelse de ikke ønsker.

Uansett om det gjelder gamle eller unge, menn eller kvinner, rike eller fattige, så ligger nøkkelen og inngangen i den sosiale relasjonen.

– Institusjonene må strekke seg utover sine egne sosiokulturelle sirkler og finne ikke-brukerne i de fellesskapene hvor de befinner seg. Det være seg fotballklubber, store bedrifter eller Kirkens Bymisjon. Uansett om det gjelder gamle eller unge, menn eller kvinner, rike eller fattige, så ligger nøkkelen og inngangen i den sosiale relasjonen.

– I den grad pris faktisk spiller en rolle, er det fordi folk gjør dette så sjelden at når de først gjør det, så skal de gjøre en helaften ut av det. Da skal de ha med hele familien, de skal ut og spise først, og så skal de betale for parkering – og da koster det plutselig flere tusen kroner å komme seg på teater. Det er dermed viktig å forstå at når man er en lavfrekvent bruker, så er det ikke bare å gå på teater – det er en hel pakke. Så blir spørsmålet om institusjonene skal endre på forestillingen om pakken eller heller lage mer gunstige pakker.

Dette er altså noen av de mange refleksjonene vi sitter igjen med etter omfattende publikumsundersøkelser i Oslo og Akersjus. Flere refleksjoner — og hele intervjuet — finner du hos Scenekunst. http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/nyheter/?aid=8238