Medlemsundersøkelse

by NPU — 2017-11-15

Etter bortfallet av statsstøtten fom 1. januar 2017 har vi drevet NPU med utgangspunkt i ekstraordinær driftstøtte, prosjektstøtte og høy grad av egeninntekter. Nå trenger vi medlemmenes støtte for å videreføre virksomheten. 

Takket være samarbeidet med medlemmene har vi i 2017 økt aktiviteten både når det gjelder NPU-prisen, NPU-konferansen og NPU formidling. Vi har undersøkt best praksis i feltet gjennom samtaler med 60 av våre 151 medlemmer, vi har levert undersøkelser til et tyvetalls institusjoner, holdt foredrag og workshops på bestilling fra et lignende antall, og gjennomført tidenes best besøkte NPU-konferanse på Dansens Hus 1.-2. november med hele 385 deltakere fra hele spekteret av medlems-organisasjoner og roller i feltet.

Statsstøtten falt bort per 1.januar 2017 med begrunnelse om at publikumsutvikling er noe medlemmene selv må ta ansvar for. I 2017 mottok vi ekstraordinære engangstilskudd på 400.000 fra Kulturdepartementet, 200.000 fra Bergen kommune og 100.000 fra Kristiansand kommune. Medlemsavgiftene utgjorde i 2016 om lag 600.000. Dette ga styret driftsgrunnlag til å omstille. 

I 2018 er vi helt avhengige medlemmene for å opprettholde driften. Årsmøtet vedtok 15. mai i år en økning av medlemsavgiftene fra og med 2018 for å sikre videre drift. 

Vi er usikre på om alle ar fått økningen med seg, og stiller seg bak vedtaket. Vi ber deg derfor svare på undersøkelsen i lenken under. Den er meget kort, men meget viktig. Ditt svar gir styret nødvendig beslutningsgrunnlag for videreføring av virksomheten. 

Vi ber deg svare på DENNE UNDERSØKELSEN så snart som mulig og innen fredag 17. november klokken 16:00.