Prosjekt kulturøkonomi

skrevet av Danby Choi — 2018-09-05

Kulturrådet-direktør Kristin Danielsen kommer til NPU-konferansen 2018 for å lansere det tre-årige utviklingsprosjektet Kulturøkonomi.

Publikumsutvikling har i utgangspunktet handlet om å gjøre den offentlig finansierte kunsten og kulturen mer inkluderende og relevant for et større mangfold av brukere. Hva dreier det seg om i dag? Har målet om økt grad av egenfinansiering gjennom billettinntekter og sponsorinntekter erstattet tidligere idealer om mangfold og demokratisering av kulturen, eller eksisterer de ulike målene side om side?

Under overskriften «Publikumsutvikling 2.0» ønsker vi å løfte den pågående omstillingen av kulturlivet, hvor målet synes å være å øke kunst- og kulturtilbydernes konkurransedyktighet i et større opplevelsesmarked.

Diskursen endrer seg, institusjonene og kunstnerne omtales stadig oftere som «tilbydere», og publikum som «kunder». Disse endringene i språket reflekterer endringer i forståelsen av hva publikumsutvikling er, og dermed også hvilke verktøy og praksiser som egner seg. 

Den kulturpolitiske dreiningen fra kulturell inkludering til kulturell næring forutsetter digital omstilling. Det digitale makroskiftet påvirker alle bransjer og sektorer — også kunst- og kulturfeltet. Digitale innovatører som Apple, Facebook, Netflix, HBO, Amazon og Google tvinger fram endringer i den ene sektoren etter den andre. De setter publikum i fokus, analyserer og forstår publikums adferd, tenker mobil fra første stund, integrerer og etablerer digitale hybrider, drives av innovasjon og bygger sterkt digitalt lederskap.

Hvordan skal kunst- og kulturaktørene møte denne samfunnsutviklingen?

Vi inviterer premissleverandører i feltet til å definere hva de legger i publikumsutvikling, og vi vil invitere innholdsprodusentene i feltet til å legge fram hvordan de arbeider i spenningsfeltet mellom kunstneriske mål (kvalitet), demokratiske mål (inkludering), og krav om økte egeninntekter.

KULTURRÅDETS NYE utviklingsprosjekt har fått arbeidstittelen «Kulturøkonomi». Det henvender seg til både det frie kunstfeltet, mindre bedrifter og etablerte kunst- og kulturinstitusjoner, og har som mål å styrke verdikjedene i kulturøkonomien.

Videre skal det bidra til at kunst- og kulturuttrykkene når et større marked og et bredere publikum. Det omfatter både visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, film, arkitektur, design, mote og dataspill, og materiell og immateriell kulturarv.

Det skal utvikles ressurser, metoder og satsinger med temaer som publikum og inntjening, reiseliv, stedsutvikling, sponsorvirksomhet og markedsføring.

13. november lanseres prosjektet av Kulturrådet-direktør Kristin Danielsen, i åpningsseansen for NPU-konferansen 2018.

Har du husket å registrere deg?

(Foto: Ilja Hendel/Kulturrådet.)