Hvem skal bli Henie Onstad Kunstsenters nye influencere?

skrevet av Danby Choi — 2018-08-22

I en ny undersøkelse utført av Opinion og Yoice, får vi innsikt fra de unge til å forstå hvem denne unge kunstmålgruppen i Akershus aspirerer mot.

Bakgrunn: Henie Onstad Kunstsenter skal knytte til seg to influencers som skal være med og engasjere unge til å besøke Henie Onstad Kunstsenter – hovedsakelig unge som aldri/sjeldent har vært der før. Influencerne skal produsere innhold i samarbeid med HOK, og dele dette i sine kanaler og med sitt nettverk for å nå ut til de unge.

Innsiktsbehov: HOK trenger innsikt fra de unge til å forstå hvem denne målgruppen aspirerer mot. I hvilke kanaler oppsøker de denne typen innhold og inspirasjon. Hvilken profil eller hvilke profiler har influencerne HOK skal bruke i dette arbeidet? Hvem er de? Hva gjør at målgruppen lytter til akkurat dem?

Mål: Hjelpe Henie Onstad Kunstsenter med å finne ut hvilke personer de skal velge/hva slags profiler de skal gå etter, og hva som er riktig kanalvalg for å nå de unge.

Les den fullstendige rapporten her.