Connect

by NPU — 2017-06-01

CONNECT er et Europeisk Knowledge Alliance prosjekt finansiert av Erasmus+ midler i tre år (2017-2019), som skal fremme et innovativt samarbeide mellom kultursektoren og universitetene omkring publikumsutvikling. CONNECT har til hensikt å utvikle og teste et mentorverktøy (Twin-track programme) for opplæring av studenter i kultur- og ledelsesfag og aktører i kunst- og kulturorganisasjoner. Det overordnete målet er å omsette kunstnerisk og kreativ kompetanse til publikumsorientert og bærekraftig næring.  Programmet utvikles og lanseres i fem europeiske 'hubs' og NPU deltar i den skandinaviske piloten ledet av Center for Kunst og Interkultur i København. Hver 'hub' består av universiteter, viten- og kompetansesentre og et antall kulturinstitusjoner og det vil i løpet av prosjektets 36 måneder være aktiviteter i Polen, Italia, Danmark, Sverige, Norge, Spania, Belgia og England. 

Hjelp oss å lage en mest mulig praksis-nær og relevant utdanning: svar på denne surveyen - det tar max 5 minutter: 

Svar på undersøkelsen og reflekter over egen praksis her. 

Undersøkelsen tar fem minutter og resultatene vil bidra til å definere programmet for Publikumsutvikling og tilpasse det til hvert involverte lands lokale kontekst. 


Img 7654

Kick-off i Belboa, 31. januar 2017

NPU deltar i CONNECT med et team bestående av en veileder, seks studenter og to kulturpolitiske premissleverandører. Disse vil delta i treningsopphold og seminarer i løpet af prosjektet. I forlengelsen av dette prosjektet vil NPU utvikle kontaktflatene til utdanningssektoren i Norge. Dette også med tanke på å løfte kunnskapen om publikumsutvikling blant kunst-studenter og lærere i den kunst- og kulturrelatert delen av norsk akademia.

Hjemmesidene til Connect vil stå klare i August. Følg med på utviklingen av prosjektet og les om det her.