Workshop Culture Segments

dato

11 apr. 2016, 09:00 — 11:30

sted

Litteraturhuset , Oslo

Onsdag 13. april holder Norsk publikumsutvikling, ved direktør Ingrid E. Handeland, workshop for Riksteatret. 

Tema for workshopen vil være kultursegmentering og hvordan man kan bruke segmenteringsmodellen Culture Segments aktivt i kommunikasjonsarbeidet. 

Riksteatrets produksjoner høsten 2016 vil brukes som eksempler underveis, og det vil i løpet av workshopen arbeides med å utvikle en tiltaksplan for de ulike forestillingene. 

I tillegg til Riksteatret sin kommunikasjonsavdeling vil representanter fra Os, Stjørdal og Ålesund kulturhus delta. De er hospitanter ved Riksteatret hele uken for å få innsikt i hvordan det arbeides med kommunikasjon og informasjon ved teatret.