Seminar og Workshop med CODA og Nordic Circle of Artistic Management

dato

18 okt. 2017, 12:00 — 15:00

sted

Den Norske Opera og Ballett , Oslo, Norway

Fremtidens publikummere - seminar og workshop

NPU er invitert til seminar og workshop med utgangspunkt i publikumsutvikling av  av Nordic Circle of Artistic Management og CODA International Dance Festival. Sammen med CODAS nye kunstneriske leder, Stine Nilsen og kunstnerisk leder for Panta Rei Danseteater vil direktør Ingrid E. Handeland samtale om kommunikasjon og formidling til publikum. 

Etter presentasjonen og samtalen vil det bli gruppediskusjoner hvor deltakerne får anledning til å reflektere rundt disse spørsmålene med utgangspunkt i eget kunstnerisk standpunkt.

Seminaret og workshopen vil foregå på engelsk.