Publikumsutvikling 2.0

dato

13 nov. 2018, 10:00 — 14 nov. 2018, 16:00

sted

Hamar kulturhus , Hamar

I år er det Hamar kulturhus som åpner dørene for NPU-konferansens publikum. Det flunkende nye bygget ved Mjøsa ligger lett tilgjengelig uansett hvor du kommer fra; kun en halv time med tog fra Gardermoen, og en time fra Oslo. Kulturhuset åpnet dørene for første gang 14. mars 2014. Det inneholder bibliotek, kino, konsertsal, kulturskole, ungdomskulturhus, musikkverksted og store, lyse og luftige publikumsområder. Hamar kulturhus er også hovedbase for Teater Innlandet, som er et av NPUs aktive medlemmer. Teatret er med-produsent for konferansen og stiller sine lokaler til disposisjon. Kirsten Flagstad-salen med plass til 500 sittende publikummere, kommer til å være åsted for alle felles-sesjoner. Parallelle sesjoner vil bli holdt rundt i ulike saler og rom på huset. 

Tittelen «Publikumsutvikling 2.0» spiller på dreiningen i feltet fra kulturell inkludering mot kulturell næring og digital omstilling. Gjennom foredrag, innlegg og modererte samtaler gis det innblikk i hvordan ulike publikumsgrupper forholder seg til ulike kunst- og kulturtilbud, samt hvordan ulike aktører tolker sitt samfunnsoppdrag i skjæringspunktet mellom kunstnerisk utvikling, kulturell inkludering og krav om økt egeninntjening.

Sett av datoen! Registrering åpner 1. mai.