Kulturmarkedet i Bergen og Hordaland

dato

21 juni 2017, 11:00 — 13:00

sted

Litteraturhuset, Sal: Olav H. Hauge. , Bergen

17 institusjoner, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har gått sammen om å kartlegge publikumsterrenget i Bergen og Hordaland. Med utgangspunkt i en omfattende kvantitativ befolkningsundersøkelse, den britiske segmenteringsmodellen Culture Segments, samtaler med tilfeldig forbipasserende på ulike gater og steder i Bergen, har vi analysert oss fram til et sett interessegrupper i befolkningen, typer som skiller seg fra hverandre gjennom ulike måter å forholde seg til kunst- og kulturdeltakelse. 

21. juni presenterer vi våre funn og anbefalinger når det gjelder hvordan man kan senke terskelen og øke engasjementet i de ulike gruppene.