NPU-foredrag: Dansenett Norge

dato

07 mars 2019, 13:30 — 15:00

sted

Bærum Kulturhus , Bærum

Dansenett Norge gjennomfører arrangørseminar torsdag 7. mars, med tema kommunikasjon og publikumsarbeid. I den forbindelse bidrar NPU med en presentasjon av funn fra arrangørundersøkelse utført for Dansenett Norge i november 2018. 

Dansenett Norge er et nyetablert turnésamarbeid mellom DansiT, Regional Arena for Samtidsdans, Bærum Kulturhus, Dansens Hus og Dansearena nord. 2019 er andre året Dansenett Norge gjennomfører turnéer i hele landet.

Formålet til Dansenett Norge er å bidra til mer visning av dans i hele landet. Som en del av oppbyggingen av turnénettverket gjennomføres det derfor en seminarrekke som retter seg mot etablerte og nye arrangører. Seminarene skal bidra til å styrke arrangørleddet gjennom kompetanseheving og nettverksbygging, slik at man som arrangør er bedre rustet til å gjennomføre danseforestillinger og gjestespill.