Nettverk for publikumsutvikling i Akershus

dato

26 feb. 2019, 09:00 — 12:00

sted

Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 10 , Oslo

Akershus fylkeskommune har etablert nettverk for publikumsutvikling og etablert brukerpanel for unge. I dette nettverksmøtet får alle i nettverket opplæring i bruk av panelet.  

Publikumsutvikling er et viktig satsingsområde i Kulturplan for Akershus 2016-2023, med mål om å bidra til et demokratisk og inkluderende kulturliv. Det er Akershus fylkeskommunes intensjon å styrke kompetansen og stimulere til tiltak innen publikumsutvikling blant de regionale kunst- og kulturaktørene.

Program 

Tid

Aktivitet

Kl. 9:00

Velkommen v/Akershus fylkeskommune

Publikumsutvikling i Akershus v/Norsk Publikumsutvikling

Kl. 9:15

YOICE. Hvordan kan ungdomspanelet brukes, og hva har vi lært så langt? v/Opinion

Kl. 10:15

Prosjektpresentasjon. Presentasjon av alle pågående prosjekter

Kl. 11:30

«Omnichat». Alle deltakere får spørre de unge om noe man lurer på v/Opinion

Fjorten dager etter nettverksmøtet skal det gjennomføres to online fokusgrupper i YOICE. Temaene for gruppene skal du være med på å bestemme!

Kl. 12:00

Lunsj