Foredrag på Eidsvoll 1814

dato

18 sep. 2017, 09:00 — 11:00

sted

Publikumssenteret Wergelands hus , Eidsvoll

NPU-direktør, Ingrid E. Handeland presenterer funnene i publikumsundersøkelsen i Akershus 2016. Hvilke ønsker og behov har ulike typer kultur-brukere og hvilke trender ser vi i markedet?

Sted: Publikumssenteret Wergelands hus, på nedsiden av Eidsvollsbygningen.