Fagsamling for Kulturseksjonen i Akershus fylkeskommune

dato

16 nov. 2016, 10:00 — 15:00

sted

Ingensteds , Oslo

NPU forbereder og gjennomfører faglig opplegg for 40 personer i Kulturseksjonen i Akershus fylkeskommune: Den kulturelle skolesekken Fylkesbiblioteket, Mediefabrikken, stab og ledelse. 

Opplegget skal gi deltakerne ny kunnskap om publikumsutvikling, befolkningens/unges kunst- og kulturbruk og skape rom for innspill og dialog rundt strategier for økt relevans og resonans i de tilbudene til unge.