Benchmarking som redskap i politikkutforming

dato

12 apr. 2016, 10:00 — 16:00

sted

Bergen offentlige bibliotek , Bergen

Lukket seminar der de ti største kommunene møtes over to dager for å diskutere felles utfordringer. På dagsorden står blant annet benchmarking som redskap i politikkutforming.

Bård Kleppe fra Telemarksforskning innleder om "Status for benchmarking for kultur i Norge – Styrker og svakheter, hva er trendene". Han gir eksempler der benchmarking har gitt fantastiske resultater. 

Ingrid E. Handeland fra Norsk publikumsutviklling redegjør for arbeidet med å legge til rette for resultatmåling innenfor nettverket. 

Leikny Haga Indergaard fra Bergen offentlige bibliotek innleder om Bibliotekssamarbeidet blant storbyene.

Elin Karlsen fra Bergen kommune / leder økonomiseksjonen, redegjør for Nasjonale krav og utviklingsbilde.