Randi Eek Thorsen

Randi Eek Thorsen er utdannet sykepleier, har studert administrasjon og ledelse og har påbegynt en master i pedagogikk. Hun er selvstendig næringsdrivende konsulent og er daglig leder og styreleder av Stiftelsen Glasslåven. Thorsen har hatt en rekke engasjementer innenfor kulturlivet, og fullførte nylig et kulturbasert utviklingsprosjekt på Granavollen på Hadeland. Hun har vært daglig leder av Ibsen-året AS (2003-2007), som mottok Sponsorprisen i 2006. Hun har vært leder av Kulturhuset Banken på Lillehammer (1990-1997), og deretter var hun i syv år (frem til 2003) festivalsjef for Norsk litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene. I tillegg til vervet i Sparebankstiftelsen DNB er Randi Eek Thorsen styreleder i Nasjonalt Pilegrimssenter, styreleder for Teater Innlandet og styremedlem i Lillehammer Kunstmuseum. Videre er hun jurymedlem og sekretær for Eckbos legaters Kulturpris. Av tidligere verv kan nevnes styreleder for Norsk Kulturhusnettverk og Norske Festivaler, styreleder for Nansenskolen (Norsk Humanistisk Akademi), og hun var medlem av kulturkomitéen for OL på Lillehammer.