Hooman Sharifi

Hooman Sharifi er født og oppvokst i Teheran i Iran. I 1988 kom han som fjortenåring alene til Norge, sendt avgårde av sin mor og far for å få et bedre liv. I Norge ble Hooman Sharifi plassert på et hjem av barnevernet sammen med fire andre iranske gutter i samme situasjon. De fikk tildelt en fadder, Mehrdad Ganji, som etterhvert endte opp som samtalepartner og aktør i Hooman Sharifis forestilling NO3 - hva er hjem.

I mange av Sharifis arbeider er nettopp hans egen bakgrunn det sentrale omdreiningspunktet. I verk som NO5 - han er en av oss og kan være en av dem og The desert is growing: woe to those who seek to protect it tematiserte Sharifi sin egen oppvekst og historie på ulike måter.

Det fysiske uttrykket i arbeidene til Impure Company er blant annet inspirert av hip hop og andre tilsvarende danseformer. Som koreograf arbeider Sharifi ofte med improvisasjoner. Hans arbeider kan beskrives som konseptuelle danseforestillinger, der det også forekommer at dans ikke engang er tilstede i de ferdige forestillingene. Sharifi er opptatt av å jobbe på tvers av danse- og teatersjangeren og kobler gjerne filosofiske resonnementer med tilsynelatende vilkårlige improvisasjoner. Som danser er han også selv nokså ukonvensjonell, i kraft av sin svært utypiske dansekropp.

Impure Company består av fem dansere, to produsenter og to dramaturger i tillegg til Sharifi selv. 

Hentet fra sceneweb.no