NPU-konferansen 2018

13. -14. november

Hamar kulturhus

NPU-konferansen henvender seg til alle som arbeider med kunst og kultur og som har eller ønsker seg et publikum. Den gir innsikt i publikumsgrunnlaget, innblikk i best praksis i feltet og inspirasjon og faglig påfyll til det daglige arbeidet med å engasjere publikum.  

«Publikumsutvikling 2.0» er en tittel som signaliserer at vi vil fange og formidle viktige utviklingstrekk i feltet; kulturpolitiske signaler, nyskapende praksiser og responsen blant publikum. 

Gjennom foredrag, innlegg og modererte samtaler gis det innblikk i hvordan ulike publikumsgrupper forholder seg til ulike kunst- og kulturtilbud, samt hvordan ulike aktører tolker sitt samfunnsoppdrag i skjæringspunktet mellom kunstnerisk utvikling, kulturell inkludering og krav om økt egeninntjening.

Nyheter

Nyheter

Tidligere NPU-konferanser

Tidligere NPU-konferanser