NPU konferansen 2019

November i Bergen

NPU-konferansen på Hamar i 2018 ble besøkt av 350 personer fra hele landet. Neste gang møtes vi i Bergen. 

Vi jobber for å kunne slippe dato, tema og arena i Februar 2019. 

De som har lest kulturmeldingen vet at det også i år kommer til å handle om demokrati, digitalisering og økt egeninntjening: eller økt brukerbetaling som det heter i meldingen. 

Et nøkkelord er omstilling. Hva er de største utfordringene og mulighetene for publikumsorienterte kunst- og kulturvirksomheter i lys av forventningene til omstilling? 

Må feltet tilføres ekstra midler for å oppnå et større marked og et bredere publikum eller kan økt brukermangfold lønne seg? 

Det er åpent for innspill i : 14 dager

Tidligere konferanser

Tidligere konferanser