NPU prisen 2018

Har dere nyskapende satsinger på gang som øker publikums oppslutning og engasjement? Har dere noe å dele med resten av feltet? Svar på denne undersøkelsen, så tar vi kontakt!

Svar her!

NPU prisen 2018

Har dere nyskapende satsinger på gang som øker publikums oppslutning og engasjement? Har dere noe å dele med resten av feltet? Svar på denne undersøkelsen, så tar vi kontakt!

Svar her!

NPU prisen ble delt ut første gang i 2014. Målet er å forstå hva som virker for å kunne dele det med resten av feltet. Antallet nominerte har økt for hvert år. I 2017 undersøkte vi 60 institusjoner. Vi kartla 39 og endte med å nominere 12 virksomheter som vi mener det er verd å løfte fram for juryen. De 12 kandidatene ble nominert innenfor en eller flere av følgende kategorier:

Beste praksis

1. Øker mest:
kan vise til betydelig økning i tilstrømming som ikke skyldes tilfeldigheter

2. Formidler best:
kan vise til betydelig innsats på formidling av sin kunstform/kulturtilbud relativt til eget samfunnsoppdrag, kapasitet og ressurser

3. Inkluderer flest:
kan vise til betydelig innsats for å øke det sosio-demografiske mangfoldet i publikum relativt til eget eksisterende publikum, samfunnsoppdrag, kapasitet og ressurser

Neste praksis:
kan vise til spennende, innovativt, lovende, ambisiøst, nytenkede tiltak for å nå et eller flere av målene over.

Tidligere vinnere

Arkiv