NPU prisen 2017

Det Norske Teatret vant prisen i 2016. Hvem vinner i 2017? Kartleggingen av kandidater har startet!

Registrer deg her

NPU prisen 2017

Det Norske Teatret vant prisen i 2016. Hvem vinner i 2017? Kartleggingen av kandidater har startet!

Registrer deg her

Målet med prisen er å identifisere hvordan det arbeides med publikumsutvikling i feltet og hvem som gjør så interessant utviklingsarbeid at det bør deles i plenum. 

For å sikre et stort tilfang av potensielle kandidater har vi i år valgt å starte nominasjonsprosessen med en kort undersøkelse som vi sender til alle våre medlemmer. Med utgangspunkt i denne tar vi kontakt per telefon for å utforske viere og gi tilbakemelding på ditt arbeide. Som medlem har du nemlig krav på en times kartleggings-samtale. På denne måten slår vi to fluer i en smekk: vi hjelper deg å forstå hvordan din organisasjon arbeider sammenliknet med best-praksis bransjestandard, samtidig som du hjelper oss med å få overblikk over feltet og finne kandidater som har noe å lære bort.

20. juni trer juryen sammen for å vurdere de kandidatene administrasjonen i NPU velger å legge fram på bakgrunn av telefonintervjuer. Juryen gjennomgår materialet og bestemmer seg for en kort liste kandidater som utforskes nærmere av administrasjonen. Etter en periode med dybdeintervjuer og innsamling av materiale trer juryen sammen på nytt for å beslutte hvem som blir årets finalister. Dette møtet finner sted 31. august. Vinnere offentliggjøres under NPU-konferansen 2017 1. November og blir bedt om å dele sine erfaringer under konferansen.

Relatert innhold

Relatert innhold

Jury

Tidligere vinnere

Arkiv