NPU undersøkelser

by NPU — 2016-02-11

Gyrd Steen har gjennomført undersøkelser for kultursektoren i snart 15 år, blant annet gjennom Perduco Kultur AS hvor han var både byråleder og partner. Etter noen år i Kunnskapsdepartementet er han tilbake i analysebransjen gjennom selskapet Future Present Group AS og som innleid medarbeider i NPU.

Min jobb blir å gjennomføre publikumsundersøkelser og analyser som NPUs medlemmer trenger, både kvantitative og kvalitative. 

I tillegg rådgi medlemmer om hvilken design, prosess og innhold slike undersøkelser bør ha og hjelpe til å knytte kontakter med andre eksterne leverandører, forklarer Gyrd.

Han blir prosjektleder for NPUs publikumsundersøkelser og er et naturlig kontaktpunkt når medlemmer trenger råd og hjelp rundt gjennomføring av undersøkelser.


- Jeg gleder meg til å jobbe sammen med NPUs medlemmer, samt bygge opp et profesjonelt apparat for ulike typer publikumsundersøkelser med utgangpunkt i NPU, sier han.


Gyrd har jobbet i tre departement (KD, NHD og UD), var adm.dir. i Bedriftsforbundet, samt har jobbet som forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Han er utdannet statsviter (cand.polit) ved NTNU og deretter Fulbright PhD Fellow ved Yale University i USA. I tillegg har han studier i statistikk fra England og jusstudier fra Nederland.

Rapporter