OscarsborgOperaen

by NPU — 2017-04-17

Publikumsutvikling for OscarsborgOperaen i 2017 (PUFO 2017 ) er et prosjekt som springer ut av Kulturplan for Akershus 2016-2023. 

Siden 2009 har Oscarsborg-Operaen hatt status som et regionalt operaselskap med fast post på statsbudsjettet. OscarsborgOperaen har høstet gode kritikker, nedslagsfeltet er stort, og forestillingene tiltrekker seg publikum fra store deler av Osloregionen. Det har imidlertid vist seg å vært en utfordring å få til en bred rekruttering av lokalt publikum og publikum fra de øvrige Follo-kommunene. En tydeligere satsing på publikumsutvikling vil også her være et naturlig fokus i planperioden.

Oppdrag fra AFK

AFK ønsker en tydeligere satsing på publikumsutvikling og legger vekt på lokalt publikum. Det ønskes en bredere rekruttering fra hele fylket, særlig Follo-kommunene. 

AFK følger opp strategiplanene med å sette av 750.000 til KAPO i økonomisk plan for 2017, hvorav 200.000 er øremerket publikumstiltak for OscarsborgOperaen. 

OscarsborgOperaen har bedt NPU bidra til utvikling av en strategi for publikumsutvikling. Prosjektet starter med at vi gjør et dypdykk i befolkningsundersøkelsen fra Akershus høsten 2017 og henter ut alle relevante data for OscarsborgOperaen. Med utgangspunkt i denne analysen legger vi opp en halv dags workshop som har som mål å få styre og ledelse til å enes om en situasjonsbeskrivelse og potensielle utviklingsmål.